2023 beviljade Gittan Crafoords Stiftelse bidrag till två VuxnaBarnbehandlingar, två grundbehandlingar och en fördjupad behandling.

2022 gavs bidrag till fyra VuxnBarnbehandlingar, en sorgbearbetning, två grundbehandlingar och en förlängd behandling.

Under 2021 beviljade Gittan Crafoords Stiftelse ekonomisk hjälp till en förlängd behandling, en fördjupad behandling och åtta personer fick bidrag till sk VuxnaBarn-veckor.

2020 kunde Stiftelsen hjälpa tre personer med grundbehandling, två personer med fördjupad behandling, en person med behandling mot spelberoende och en person fick bidrag till VuxenBarnvecka.

Under 2019 bidrog Stiftelsen till fem VuxnaBarn-veckor.

Under 2018 bidrog Stiftelsen med ekonomisk hjälpt till 16 personer varav tre i anhöriggrupp, sju i vuxnabarn-grupp och en person i sorgbearbetning, två personer i grundbehandling, två peroner i fördjupad behandling och en person har fått stöd för samtalsterapi.

 

En intressant artikel i Sydsvenskan 2019-11-11 om samhällets kostnader för alkoholens konsekvenser: https://www.sydsvenskan.se/2019-11-11/alkohol-mangmiljardsmall-for-samhallet

Tillgänglig statistik, nu senast bekräftad av en forskningsrapport från Karolinska Institutet, säger att 13,4 procent av svenskarna överkonsumerar alkohol, narkotika, tobak eller läkemedel. 4-10 procent av alla anställda i Sverige har beroendeproblem. Endast 1-2 procent av dem är kända. Mörkertalet är med andra ord stort. Folkhälsoinstitutet uppskattar kostnaderna för samhället till 150 miljarder kronor per år.

Läs Jan-Henric Swahns utmärkta bok om beroendesjukdomar och den spännande historien om Minnesotabehandlingens- och 12-stegsmodellens utveckling i Sverige, där Drottningen, Monica och Stan Getz, Janne Carlsson med flera medverkar.

 

 

Nämndemansgårdens familjestöd

GCS har sponsrat projektet NMGs Familjestöd med 50 000 kr. Projektet pågick under hösten/våren 2016/2017Projektet uppkom ur en önskan om ta tillvara kunskaper och erfarenheter från Malins Minne* och implementera dem i Nämndemansgårdens alla verksamheter för att säkerställa barnperspektivet.Ett stort antal personer som arbetar på Nämndemansgården, eller på annat sätt i sitt arbete berörs av frågan, har intervjuats. Vidare har kartlagts vad Skånes kommuner erbjuder i form av familjestöd, samt inventerats olika modeller av stödprogram i Sverige.En struktur för hur stöd skall kunna utformas och genomföras på Nämndemansgårdens enheter finns nu klar.

* fd verksamhet inom Nämndemansgården för missbrukande mammor och deras barn  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår