Gittan Crafoords Stiftelse har i februari 2020 givit ett  stipendium om 50 000 kr till Claudia Fahlke, professor och leg psykolog vid Göteborgs Universitet. Stipendiet skall användas av Claudia Fahlke i ett av henne lett forskningsprojekt som bedrivs av Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA. Forskningsprojektet studerar utfallet av nykterhet vid behandling av alkoholberoende. .

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vilken typ av målsättning i behandlingen som ger bäst utfall på sikt, dv s lägst återfall i missbruk.

Cirka 300 patienter med alkoholberoende ingår i studien och de har följts upp 2.5 år respektive 5 år efter påbörjad behandling.  De två studierna gav vid handen att det är svårare att hålla kvar vid ett kontrollerat drickande än att inte dricka alls. En tredje studie, 10 år efter påbörjad behandling skall nu genomföras. Bidrag från Gittan Crafoords Stiftelse möjliggör för forskarna att sammanställa resultaten till manus att publicera. Stiftelsen vill på detta sätt bidra till kunskap om hur behandlingen för alkoholproblem bör utformas för bästa resultat. Studien av resultaten 10 år efter påbörjad behandling beräknas pågå under hela 2020.

Är ni intresserad av att läsa mer, se länkarna här. Ni är också mycket välkomna att kontakta Boel Wiklund på boel@gittansstiftelse.se med frågor.

Artikeln från 2016 fokuserar på 2,5 års uppföljning. Här beskrivs studien kortfattat på svenska https://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/svarare-uppna-kontrollerat-drickande-an-att-helt-avsta-alkohol.cid1401674
Och artikeln från 2019 baserar sig på en 5 årsuppföljning, och är kortfattat beskriven på svenska http://psykologtidningen.se/2019/06/03/helnykterhet-som-mal-ger-bast-resultat/ 

 

 

Under 2019 bidrog Stiftelsen till fem vuxna-barnbehandlingar.

 

Under 2018 bidrog Stiftelsen med ekonomisk hjälpt till 16 personer varav tre i anhöriggrupp, sju i vuxnabarn-grupp och en person i sorgbearbetning, två personer i grundbehandling, två peroner i fördjupad behandling och en person har fått stöd för samtalsterapi.

 

En intressant artikel i Sydsvenskan 2019-11-11 om samhällets kostnader för alkoholens konsekvenser: https://www.sydsvenskan.se/2019-11-11/alkohol-mangmiljardsmall-for-samhallet

Tillgänglig statistik, nu senast bekräftad av en forskningsrapport från Karolinska Institutet, säger att 13,4 procent av svenskarna överkonsumerar alkohol, narkotika, tobak eller läkemedel. 4-10 procent av alla anställda i Sverige har beroendeproblem. Endast 1-2 procent av dem är kända. Mörkertalet är med andra ord stort. Folkhälsoinstitutet uppskattar kostnaderna för samhället till 150 miljarder kronor per år.

Läs Jan-Henric Swahns utmärkta bok om beroendesjukdomar och den spännande historien om Minnesotabehandlingens- och 12-stegsmodellens utveckling i Sverige, där Drottningen, Monica och Stan Getz, Janne Carlsson med flera medverkar.

 

 

Nämndemansgårdens familjestöd

GCS har sponsrat projektet NMGs Familjestöd med 50 000 kr. Projektet pågick under hösten/våren 2016/2017Projektet uppkom ur en önskan om ta tillvara kunskaper och erfarenheter från Malins Minne* och implementera dem i Nämndemansgårdens alla verksamheter för att säkerställa barnperspektivet.Ett stort antal personer som arbetar på Nämndemansgården, eller på annat sätt i sitt arbete berörs av frågan, har intervjuats. Vidare har kartlagts vad Skånes kommuner erbjuder i form av familjestöd, samt inventerats olika modeller av stödprogram i Sverige.En struktur för hur stöd skall kunna utformas och genomföras på Nämndemansgårdens enheter finns nu klar.

* fd verksamhet inom Nämndemansgården för missbrukande mammor och deras barn  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår